Loading...
uup@suup.pl 503 657 402 501 674 404

Trzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

Trzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

W dniu 28 lutego 2017 r. odbędzie się III posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

Prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich będzie moderatorem na najbliższym posiedzeniu Zespołu, które będzie poświęcone tematyce zmian w regulacjach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Galeria
Załączniki
facebook
Scroll to Top