Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Pismo UUP/42/06/2022

Pismo UUP/42/06/2022

pismo w sprawie konieczności zwiększenia środków finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe od 1 lipca 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, a także wzrostu cen, kosztów i inflacji.

Galeria
facebook