Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Pismo UUP/60/07/2022

Pismo UUP/60/07/2022

Wystąpienie Stowarzyszenia do Prezesa NFZ dotyczące planowanego procesu aneksowania umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Galeria
facebook