Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Pismo UUP/45/07/2023

Pismo UUP/45/07/2023

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (projekt z dnia 19 grudnia 2022 r.) pismo znak: DLG.7454.2022.TK z dnia 20 grudnia 2022 r.

Galeria
Załączniki
UUP/45/07/2023
facebook