Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

Drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

W dniu 4 stycznia 2017r. w siedzibie MZ odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego powołanego przez Ministra Zdrowia.

Głównymi tematami posiedzenia zaplanowanymi przez Przewodniczącego Zespołu były:
‒ Omówienie regulacji prawnych oraz ewentualnych zmian do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości.
‒ Omówienie regulacji prawnych oraz ewentualnych zmian do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2006 r.).

Galeria
Załączniki
facebook