Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Tróstronne porozumienie

Tróstronne porozumienie

W dniu 30 stycznia 2017 w Krakowie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Uzdrowiska Polskie, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP, a Stowarzyszeniem Unia Uzdrowisk Polskich.
Współpraca ma na celu rozwój polskich uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, aktywność na rzecz rozwoju i poprawy warunków ekonomiczno-prawnych działalności podmiotów uzdrowiskowych, uzdrowiskowych zakładów leczniczych oraz gmin uzdrowiskowych, a także reprezentowanie interesów Stron porozumienia.

Galeria
Załączniki
facebook