Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Podzespół ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Podzespół ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

W związku z decyzją strony społecznej oraz strony rządowej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, został powołany Podzespół ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Pierwsze posiedzenie Podzespołu odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w dniu 2 lutego 2017 r.

Głównymi tematami posiedzenia Podzespołu były:
1. Określenie harmonogramu prac/tematyki Podzespołu.
2. Przyszłość finansowania lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej w kontekście zapowiadanych zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Galeria
Załączniki
facebook