Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Statuetki Asklepiosa

Statuetki Asklepiosa

Statuetka Asklepiosa, to nagroda, wyróżnienie przyznawane instytucjom i osobom zaangażowanym dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk. W tym roku Kapituła Kongresu postanowiła przyznać statuetkę:


Departamentowi Organizacji Ochrony Zdrowia MZ za pozytywną, merytoryczną współpracę i sprzyjający klimat jaki kreuje Departament w zakresie prowadzonych prac dotyczących rozwoju i systemowych zmian ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w nowych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych.


Pani Profesor Krystynie Księżopolskiej – Orłowskej - Konsultant Krajowej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, wybitnej specjalistce tej dziedziny medycyny. Pani Profesor jest wspaniałym naukowcem i jednocześnie lekarzem autorem i współautorem wielu publikacji naukowych ca ponad 140 w języku polskim ponad 30 w języku angielskim i niemieckim. Kapituła kongresu pragnie podziękować Pani Profesor za współpracę w zespole MZ ds. zmian w systemie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego i budowania mostów, tych systemowych, pomiędzy lecznictwem uzdrowiskowym i rehabilitacją medyczną i nowego spojrzenia na rehabilitację prowadzoną w warunkach uzdrowiskowych z wykorzystaniem surowców naturalnych.


Pani Doktor Aleksandrze Sędziak – Naczelnemu Lekarzowi Uzdrowiska Uzdrowisk Obszaru Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor ds. Lecznictwa Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., Członkowi Zarządu SUUP, Członkowi Zespołu MZ ds. zmian w systemie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego. Pani Doktor jest od wielu lat związana z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. jest wspaniałym lekarzem i fachowcem, posiadającym dużą wiedzę na temat lecznictwa uzdrowiskowego z dużym zaangażowaniem, pracowicie i fachowo reprezentuje naszą branżę w licznych zespołach i konferencjach, proponując w naszym imieniu dobre propozycje rozwiązań mających na celu ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości, znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji.


Pani Barbarze Nowak – Burmistrz Połczyna. Pani Burmistrz jest zaangażowana w pracę nad koncepcją zmian w przepisach prawa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Pracuje w powołanym dnia 22.11.2016r. przez Ministra Zdrowia Zespole do spraw opracowania zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Jako burmistrz Połczyna-Zdroju jest mocno zaangażowana we współpracę międzynarodową. Połczyn-Zdrój ma partnerów w Niemczech, Włoszech i na Ukrainie. Razem z Miastem Templin - partnerem niemieckim zrealizowała 8 projektów interregionalnych, zarówno społecznych jak i inwestycyjnych, a od 2 lat przewodniczy, założonej przez siebie, połczyńsko-templińskiej grupie roboczej w sprawie wspólnego aplikowania o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach INTERREG V. Łamanie stereotypów i barier, działania na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju Gminy Połczyn-Zdrój, to fundamenty pracy p. Barbary Nowak.

Pani Doktor Izabeli Kowackiej – Naczelnemu Lekarzowi Uzdrowiska woj. Kujawsko- Pomorskiego. Pani Doktor posiada ponad 20 letni staż pracy w Uzdrowiskach, aktualnie jest wiceprezesem zarządu ds. Lecznictwa w klinice uzdrowiskowej Pod Tężniami w Ciechocinku. Pani Doktor jako lekarz fachowiec od wielu lat związana z branżą uzdrowiskową aktywnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem nas wszystkich w Zespole powołanym przez MZ ds. zmian w systemie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego wspólnie z Panią Doktor Aleksandrą Sędziak.

 

AUTOR ZDJĘĆ: Park Technologiczny MMC Brainville

Załączniki
facebook