Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Podsumowanie XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich

Podsumowanie XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich

W dniach 14-17 czerwca 2018r. w Augustowie i Druskiennikach odbył się XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich.

Tematem przewodnim kongresu była próba odpowiedzi na pytanie, czy „Uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”.


Głównym organizatorem tegorocznego kongresu było Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Współorganizatorami konferencji były stowarzyszenia: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” oraz Burmistrz Miasta Augustowa.
Partnerem wiodącym kongresu była Firma Profitroom oraz Uzdrowisko Druskienniki na Litwie.
W imieniu gospodarzy i organizatorów kongresu, uroczystego otwarcia Kongresu dokonali: Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP), Wojciech Walulik (Burmistrz Miasta Augustowa) oraz Ričardas Malinauskas (Mer Druskiennik).
Tradycją Kongresów Uzdrowisk Polskich jest przyznawanie Statuetek Asklepiosa. Statuetka Asklepiosa, to szczególna nagroda przyznawana instytucjom i osobom zaangażowanym w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk. Podczas XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich Statuetki Asklepiosa otrzymali: lek. med. Mariola Kucia-Kręblaś (Naczelny Lekarza Uzdrowisk Województwa Lubelskiego, za zaangażowanie i wkład w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego), Jerzy Terlecki (Burmistrz Polanicy-Zdroju, za zasługi na rzecz rozwoju gmin uzdrowiskowych) oraz Roman Jałako (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, za zasługi dla rozwoju i funkcjonowania uzdrowisk oraz działalność na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego).
Kongres Uzdrowisk Polskich był okazją do wręczenia przez Burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika tytułu Ambasadora Augustowa. Tytuł przyznawany jest mieszkańcom oraz sympatykom miasta, którzy swoimi osiągnięciami, sukcesami i działalnością godnie reprezentują Augustów, przynosząc miastu i mieszkańcom ogromną dumę. Wyróżnienie otrzymał Prezes Zarządu BiaVita Polska Sp. z o.o. Lech Fronckiel za zasługi na rzecz budowania Marki Uzdrowiska.
Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów BiaVita Polska S.A. otrzymało także Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” przyznawany przez Zarządu Powiatu w Augustowie. Wręczenia medalu dokonał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.
Problematyka konferencji dotyczyła m.in. możliwości rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach. Jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych dyskutowali przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i przedsiębiorców. Ważne miejsce w dyskusjach kongresowych zarezerwowane zostało dla koncepcji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego.
Podczas pierwszego panelu kongresowego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy uzdrowiska i ich potencjał dają szansę rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej. Moderatorem panelu była dr Diana Dryglas (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Wystąpienie wprowadzające w tematykę panelu przedstawił dr Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP, burmistrz Muszyny). W dyskusji panelowej uczestniczyli m.in.: dr Anna Białk – Wolf (Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej), dr Arkadiusz Kosowski (Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ), Arkadiusz Dawidowski (Prezes Europejskiej Fundacji SPA, współwłaściciel ForSpa Group).
Jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych? dyskutowali paneliści w drugim dniu kongresu. Moderatorem panelu drugiego był Jerzy Terlecki (Członek Zarządu SGU RP, Burmistrz Polanicy-Zdroju). Wojciech Walulik, Burmistrz Augustowa wprowadził w temat uczestników spotkania. W dyskusji panelowej głos zabierali m.in.: Olga Piekarzewska ( Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Upowszechniania Turystyki, Departamentu Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki), Ričardas Malinauskas (Mer Druskiennik), Karolina Smętkiewicz (przedstawiciel Uniejowa), Waldemar Sieradzki (przedstawiciel Gminy Augustów) oraz Tomasz Kaleta (Właściciel Spółki „Malinowe Hotele”).
Uczestnicy trzeciego panelu podejmowali próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jak wykorzystać potencjał turystyki zdrowotnej w polskich uzdrowiskach? Moderatorem spotkania był Jerzy Szymańczyk (Prezes Zarządu S UUP). Prezentację wprowadzającą w temat przedstawił moderator panelu. W dyskusji uczestniczyli: dr Robert Andrzejczyk (Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej), prof. dr hab. Andrzej Rapacz (Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), dr Anna Białk – Wolf (Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej), Robert Germański (właściciel biura podróży HUWI GROUP) oraz Tomasz Sędkowski (Prezes Zarządu BPS TFI S.A.).
Na temat koncepcji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego pod kierownictwem Stanisława Gila (Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”) dyskutowali uczestnicy panelu czwartego.
Wystąpienie wprowadzające przedstawiła dr Aleksandra Sędziak (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Dolnośląskiego). Głos w dyskusji zabierali m.in.: dr Izabela Kowacka (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Kujawsko – Pomorskiego), dr Mariola Kucia- Kręblaś (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Lubelskiego), dr Sławomir Szczepaniak (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Podkarpackiego), Bogusława Michalak-Trybus (Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwonicz Zdroju) oraz dr n. med. Joanna Woźniak-Holecka ( Zakład Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).
XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka.
Komitet Honorowy Kongresu zaszczycili swoją obecnością: Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki; Andrzej Jacyna - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Konieczny - Generalny Dyrektor Lasów Państwowych, Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego, Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski , Jarosław Szlaszyński - Starosta Augustowski, Ksiądz Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki Sawa - Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski .
Komitet Naukowy kongresu składał się z przedstawiciele świata nauki z branży medycznej, prawa i administracji oraz turystyki: Skład komitetu: prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska - Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak - Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak - Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dr n. med. Robert Szafkowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Czesław Martysz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doc. dr Anna Białk-Wolf - Dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
W trzecim dniu Kongresu uczestnicy udali się na sesję wyjazdową do Uzdrowiska Druskienniki na Litwie celem zapoznania się z rozwiązaniami organizacyjnymi dzięki którym udało się pogodzić funkcje lecznictwa uzdrowiskowego z funkcjami turystycznymi i rekreacyjno-sportowymi.
Tradycyjnie organizowana podczas Kongresu Uzdrowisk Polskich wystawa sprzętu medycznego, kosmetyków wytwarzanych na bazie naturalnych surowców leczniczych oraz innowacyjnych rozwiązań dla hoteli i gmin uzdrowiskowych była okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i osiągnięciami w tym zakresie.
Media: TVP3 Białystok, FAKTY Magazyn Gospodarczy, Wiadomości Turystyczne, Magazyn EDEN - Żyj Wellness, portal SPAeden.pl, www.rehabilitacjawpolsce.pl

Zapraszamy również na stronę SGURP:

http://sgurp.pl/xxvii-kongres-uzdrowisk-polskich/

Galeria
Wystawa sprzętu medycznego Obrady XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich Uroczyste otwarcie kongresu Spotkanie w ramach sesji wyjazdowej – Druskienniki
Załączniki
facebook