Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Barbórka 2019 - Uzdrowisko Wysowa S.A.

Barbórka 2019 - Uzdrowisko Wysowa S.A.

II Ogólnopolska Konferencja "Wody lecznicze i mineralne - wczoraj i dziś"

oraz

Resortowe Szkolenie Uzdrowiskowych Służb Geologicznych i Górniczych

12-14 grudnia 2019r. w Uzdrowisku Wysowa S.A. w Wysowej-Zdroju

W Małopolsce znajduje się 30% wszystkich wód leczniczych naszego kraju, a najcenniejsze z nich zlokalizowane są w tzw. centralnej strefie hydrogeochemicznej, w obrębie której znajduje się Wysowa-Zdrój. Dlatego właśnie tutaj organizatorzy pragną propagować wiedzę o surowcach leczniczych Polski.

Głównymi tematami konferencji będą:

­ wykorzystanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
eksploatacja i monitoring wód leczniczych i mineralnych przeznaczonych do spożycia
jakość wód leczniczych i mineralnych
badania zasobów wód mineralnych
zagrożenia i ochrona złóż
wybrane zagadnienia z przepisów dotyczących surowców naturalnych

W ramach konferencji artykuły publikowane będą w formie monografi. Pieczę nad monografią sprawuje wydawnictwo AGH Kraków. Łączna liczba punktów dla monografi wynosi 80.

Szczegóły:

https://www.uzdrowisko-wysowa.pl/2-uncategorised/335-barborka-2019

Partonat honorowy nad konferencją objął Pan Witold Kozłowski, Marszałek Wojedództwa Małopolskiego

Galeria
Program 1 Program 2
facebook