Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Informacje dotyczące Konferencji ws planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego.

Informacje dotyczące Konferencji ws planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego.

Zespół Parlamentarny, którym kieruje Pan Poseł Wicher otrzyma nazwę Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Gmin Uzdrowiskowych, Rehabilitacji i Mundurowej Służby Zdrowia

1. Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia z przewodniczącym Posłem Patrykiem Wichrem wspólnie z Unią Uzdrowisk Polskich oraz Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. zorganizował w dniach 10-11 września 2021 r. pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego. W trakcie obrad, w których udział brali Posłowie – członkowie Zespołu, przedstawiciele MZ i NFZ oraz Prezesi i przedstawiciele uzdrowisk w Polsce, omówiono kwestię opłaty za gotowość za okres COVID-owy (prekonsultacje projektu ustawy), zasady kontraktowania na rok 2022 (konsultacje przedstawionego przez NFZ planu), a także założenia reformy systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

2. Drugie spotkanie konsultacyjne Zespołu ze współudziałem Unii Uzdrowisk Polskich miało miejsce w dniach 22-23 października 2021 r. w Uzdrowisku Horyniec-Zdrój Sp. z o.o. Podczas dwudniowych obrad omówiono propozycje pilnych zmian w regulacjach prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, które zostały wstępnie wskazane w opracowaniu z 2017 roku, a także kwestię rozliczeń opłaty za gotowość przekazywanej świadczeniodawcom oraz planowanych nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie NFZ na 2022 rok.

3. Trzecie spotkanie miało miejsce w dniach 26-27 listopada 2021r. w Ciechocinku.

W pierwszym dniu obrad przedstawiono informację nt. efektów prac legislacyjnych dotyczących sposobu rozliczenia zaliczek wypłacanych przez NFZ jako zapłaty za gotowość do udzielania świadczeń uzdrowiskowych w czasie epidemii COVID-19 oraz stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia nt. dotychczas wypracowanych propozycji rozwiązań deregulacyjnych dotyczących:
1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;
4) zarządzenia Nr 21/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W drugim dniu obrad omówino i przedstawiono sytuację związaną z rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Galeria
facebook