Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184
 • WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
  uzdrowisk, lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, przedsiębiorców uzdrowiskowych
 • DZIAŁANIE NA RZECZ
  zdrowia, rehabilitacji, kultury fizycznej, sportu, turystyki
 • OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
  walorów klimatycznych, surowców, dóbr kultury
 • REPREZENTOWANIE I POPIERANIE
  interesów swoich członków wobec instytucji, organizacji i władz państwowych
 • WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
  promocyjnej, reklamowej i marketingowej na rzecz uzdrowisk

Unia Uzdrowisk Polskich

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich prowadzi działalność od 1998 r., a jego członkami są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia, w tym szczególnie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej oraz największe spółki uzdrowiskowe powstałe w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych.

Więcej o nas Zobacz zarząd

Wybrane aktualności


Spotkanie branży uzdrowiskowej

Konferencja dotycząca planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego
Konferencja dotycząca Planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego

W dniach 10-11 września 2021r. w Krynicy-Zdroju odbyła się Konferencji dot. Planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego.


Wesołych Świąt Wielkanocnych!


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Zmarł nasz Kolega Tadeusz Chęsy - Prezes i właściciel Spółki "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław, honorowy obywatel miasta InowrocławXXIX Kongres Uzdrowisk Polskich - Komunikat!Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz GIS

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/od-4-maja-otwarte-hotele-i-miejsca-noclegowe-wytyczne-bezpieczenstwa-mr-i-gis


Życzenia Wielkanocne!Spotkanie z Ministrem

Dzisiaj o 11:00 odbędzie się spotkanie z Wiceministrem Panem Andrzejem Gut-Mostowym. Zapraszamy na Facebook Ministerstwa Rozwoju
https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
gdzie odbędzie się transmisja na żywo ww. wideoczatu.
Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował Pan Marcin Zajączkowski - Prezes Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A., Członek Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich


Wesołych Świąt!
XXV -lecie stacji dializ w Uzdrowisku Wysowa S.A.


Podsumowanie XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich


RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich z siedzibą w Polanicy-Zdroju, Al. 1000-lecia 2/6, 57-320 Polanica-Zdrój, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215367, NIP: 716-233-47-52, REGON: 43-11-33-523.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Aleja 1000-lecia 2/6, 57-320 Polanica-Zdrój lub drogą e-mailową pod adresem: uup@suup.pl.

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


REHexpo Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego, Expo Silesia, Sosnowiec, 20- 21 kwietnia 2018r.


Statuetki AsklepiosaLecznictwo uzdrowiskowe w Polsce

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich objęło patronatem medialnym książkę Małgorzaty Paszkowskiej pt. "Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia”


Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!


Czwarte posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowegoTrzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego


Spotkanie Członków Stowarzyszenia „Komisja Zdrojowa” w dniu 17.02.2017r.


Podzespół ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia


Tróstronne porozumienie


Drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego


Walne Zebranie SUUP 8.12.2016

Na ostatnim posiedzeniu NWZ w dniu 8 grudnia 2016 r. w Trzebieszowicach, Nadzwyczajne Walne Zebranie m.in. dokonało wyboru organów Statutowych naszego Stowarzyszenia na kolejną kadencję, tj.:

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Jerzy Szymańczyk – Prezes Zarządu
2. Roman Jałako – Wiceprezes Zarządu
3. Wacław Furmanek – Wiceprezes Zarządu
4. Aleksandra Sędziak – Członek Zarządu
5. Mateusz Korkuć – Członek Zarządu
6. Marcin Gwóźdź – Członek Zarządu
7. Jan Koman – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:
1. Zbigniew Piotrowicz – Przewodniczący Komisji
2. Marcin Zajączkowski – Członek Komisji
3. Robert Germański – Członek Komisji


Sąd Koleżeński:
1. Dariusz Śliwiński – Przewodniczący Sądu
2. Tadeusz Chęsy – Członek Sądu
3. Paweł Skrzywanek – Członek SąduPosiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia


Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

„Lecznictwo uzdrowiskowe jako element koordynowanej opieki zdrowotnej państwa"


Czym się zajmujemy?


Każdego dnia angażujemy się w realizację następujących zadań:

Rozwój uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki zdrowotnej, doradztwo, pomoc i szkolenia dla członów Stowarzyszenia i podmiotów współpracujących

Działania na rzecz ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju turystyki

Reprezentowanie, obrona i popieranie interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, innych instytucji państwowych, osób prawnych i fizycznych

Prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz na rzecz przedsiębiorców uzdrowiskowych

Ochrona środowiska naturalnego, walorów klimatycznych, surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów służących uzdrowiskowej ochronie zdrowia

Reprezentowanie praw i interesów swoich członków, utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą

Popieranie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju turystyki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego i przedsiębiorców uzdrowiskowych

Pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Unii, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem

Kontakt

Aleja 1000-lecia 2/6
57-320 Polanica Zdrój

Telefon: 503 657 402
Telefon: 501 674 404facebook
Scroll to Top