Loading...
uup@suup.pl 503 657 402 501 674 404
 • WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
  uzdrowisk, lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, przedsiębiorców uzdrowiskowych
 • DZIAŁANIE NA RZECZ
  zdrowia, rehabilitacji, kultury fizycznej, sportu, turystyki
 • OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
  walorów klimatycznych, surowców, dóbr kultury
 • REPREZENTOWANIE I POPIERANIE
  interesów swoich członków wobec instytucji, organizacji i władz państwowych
 • WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
  promocyjnej, reklamowej i marketingowej na rzecz uzdrowisk

Unia Uzdrowisk Polskich

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich prowadzi działalność od 1998 r., a jego członkami są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia, w tym szczególnie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej oraz największe spółki uzdrowiskowe powstałe w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych.

Więcej o nas Zobacz zarząd

Wybrane aktualności

Zdrowych i Wesołych Świąt


XXVI KONGRES UZDROWISK POLSKICH


Walne Zebranie SUUP 8.12.2016, godz. 16:00

"Zamek na skale"  - Trzebieszowice 151

Miejsce obrad: sala Neorokokowa


Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia


Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

„Lecznictwo uzdrowiskowe jako element koordynowanej opieki zdrowotnej państwa"


Czym się zajmujemy?


Każdego dnia angażujemy się w realizację następujących zadań:

Rozwój uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki zdrowotnej, doradztwo, pomoc i szkolenia dla członów Stowarzyszenia i podmiotów współpracujących

Działania na rzecz ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju turystyki

Reprezentowanie, obrona i popieranie interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, innych instytucji państwowych, osób prawnych i fizycznych

Prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz na rzecz przedsiębiorców uzdrowiskowych

Ochrona środowiska naturalnego, walorów klimatycznych, surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów służących uzdrowiskowej ochronie zdrowia

Reprezentowanie praw i interesów swoich członków, utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą

Popieranie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju turystyki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego i przedsiębiorców uzdrowiskowych

Pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Unii, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem

Kontakt

Aleja 1000-lecia 2/6
57-320 Polanica Zdrój

Telefon: 503 657 402
Telefon: 501 674 404facebook
Scroll to Top