Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184
 • WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
  uzdrowisk, lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, przedsiębiorców uzdrowiskowych
 • DZIAŁANIE NA RZECZ
  zdrowia, rehabilitacji, kultury fizycznej, sportu, turystyki
 • OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
  walorów klimatycznych, surowców, dóbr kultury
 • REPREZENTOWANIE I POPIERANIE
  interesów swoich członków wobec instytucji, organizacji i władz państwowych
 • WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
  promocyjnej, reklamowej i marketingowej na rzecz uzdrowisk

Unia Uzdrowisk Polskich

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich prowadzi działalność od 1998 r., a jego członkami są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia, w tym szczególnie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej oraz największe spółki uzdrowiskowe powstałe w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych.

Więcej o nas Zobacz zarząd

Wybrane aktualności

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 13.07.2024 r. zmarł mgr inż. Józefa Mateja

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 13.07.2024 r. zmarł mgr inż. Józefa Mateja wieloletni dyrektor P.P Uzdrowisko Rabka.

Wyrażamy głębokie współczucie najbliższej rodzinie zmarłego - członkowie Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich.
Szczęśliwego Nowego Roku!


Wesołych Świąt!Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia dla najbliższej rodziny prof. dr hab. n. med. Jana Wiesława Kochańskiego

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.” Ks. Jan Twardowski


Zmarł Pan dr Mieczysław Kucharski

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. /W. Szymborska/

 


Wesołych Świąt!
Patronat Honorowy - 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich objęła Patronatem Honorowym Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się w dniach 19 - 20 października 2023 roku w Uniejowie.Współpraca partnerska pomiędzy Uczelnią, a Stowarzyszeniem w obszarze Studiów Master of Business Administration (MBA), prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Lubelskiej Akademii WSEI.

W dniu 28 grudnia 2022 roku została podpisana umowa współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy umawiającymi się Stronami na Studiach Podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonym w Centrum Kształcenia Podyplomowego Lubelskiej Akademii WSEI.
Spotkanie w dniu 21.10.2022 w Warszawie

Nasze Stowarzyszenie, na zaproszenie NSZZ „Solidarność”, uczestniczyło w roli eksperta w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie.
Na spotkaniu omówiono m.in. sprawy dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji w odniesieniu do proponowanej koncepcji zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego.
Końcowa konkluzja spotkania:
temat będzie kontynuowany w miesiącu listopadzie w ramach Podzespołu ds Lecznictwa Uzdrowiskowego. Podzespół działa w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.
W skład Zespołu i Podzespołu wchodzą przedstawiciele strony społecznej - Ogólnopolskie Organizacje Związków Zawodowych, Pracodawców i strona Rządowa.
Planuje się również ustalenie/wypracowanie wspólnego, pisemnego stanowiska strony społecznej (Związków Zawodowych i Pracodawców) w sprawie projektowanych zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego.Odpowiedź na pismo UUP/16/02/2022

Dotyczy: wystąpienia stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich z dnia 17 lutego 2022 r.

Symbol pisma: DUS-III.052.31.2022.MU
Data pisma: 2022-05-04
Dotyczy: Pismo do Unii Uzdrowisk Polskich dot. waloryzacji świadczeń za usługi rehabilitacyjne
Wesołego Alleluja!
„Solidarni z Ukrainą”

Zachęcamy do pomocy, w tym w miarę możliwości przekazywania środków za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża - link do strony poniżej:

https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/


Zmarł Pan dr hab. n. med. Piotr Majcher

Z głębokim żalem, bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. n. med. Piotra Majchera, wieloletniego pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Rehabilitacji medycznej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członka Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Członka Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, Wiceprzewodniczącego Narodowej Rady Rehabilitacji NIGRiR, Przewodniczącego Sekcji Rehabilitacji onkologicznej PTReh.

Żegnamy osobę wybitną, bardzo zaangażowaną również w rozwój medycyny uzdrowiskowej i wielkiego przyjaciela Polskich Uzdrowisk.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci Pana Profesora składają członkowie Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich.Szczęśliwego Nowego 2022 Roku!


Przegląd prasy

Przegląd prasy z dnia 28.12.2021


Wesołych Świąt!Spotkanie branży uzdrowiskowej

Konferencja dotycząca planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego
Konferencja dotycząca Planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego

W dniach 10-11 września 2021r. w Krynicy-Zdroju odbyła się Konferencji dot. Planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego.


Wesołych Świąt Wielkanocnych!


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Zmarł nasz Kolega Tadeusz Chęsy - Prezes i właściciel Spółki "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław, honorowy obywatel miasta InowrocławXXIX Kongres Uzdrowisk Polskich - Komunikat!Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz GIS

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/od-4-maja-otwarte-hotele-i-miejsca-noclegowe-wytyczne-bezpieczenstwa-mr-i-gis


Życzenia Wielkanocne!Spotkanie z Ministrem

Dzisiaj o 11:00 odbędzie się spotkanie z Wiceministrem Panem Andrzejem Gut-Mostowym. Zapraszamy na Facebook Ministerstwa Rozwoju
https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
gdzie odbędzie się transmisja na żywo ww. wideoczatu.
Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował Pan Marcin Zajączkowski - Prezes Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A., Członek Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich


Wesołych Świąt!
XXV -lecie stacji dializ w Uzdrowisku Wysowa S.A.


Podsumowanie XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich


RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich z siedzibą w Polanicy-Zdroju, Al. 1000-lecia 2/6, 57-320 Polanica-Zdrój, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215367, NIP: 716-233-47-52, REGON: 43-11-33-523.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Aleja 1000-lecia 2/6, 57-320 Polanica-Zdrój lub drogą e-mailową pod adresem: uup@suup.pl.

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


REHexpo Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego, Expo Silesia, Sosnowiec, 20- 21 kwietnia 2018r.


Statuetki AsklepiosaLecznictwo uzdrowiskowe w Polsce

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich objęło patronatem medialnym książkę Małgorzaty Paszkowskiej pt. "Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia”


Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!


Czwarte posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowegoTrzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego


Spotkanie Członków Stowarzyszenia „Komisja Zdrojowa” w dniu 17.02.2017r.


Podzespół ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia


Tróstronne porozumienie


Drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego


Walne Zebranie SUUP 8.12.2016

Na ostatnim posiedzeniu NWZ w dniu 8 grudnia 2016 r. w Trzebieszowicach, Nadzwyczajne Walne Zebranie m.in. dokonało wyboru organów Statutowych naszego Stowarzyszenia na kolejną kadencję, tj.:

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Jerzy Szymańczyk – Prezes Zarządu
2. Roman Jałako – Wiceprezes Zarządu
3. Wacław Furmanek – Wiceprezes Zarządu
4. Aleksandra Sędziak – Członek Zarządu
5. Mateusz Korkuć – Członek Zarządu
6. Marcin Gwóźdź – Członek Zarządu
7. Jan Koman – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:
1. Zbigniew Piotrowicz – Przewodniczący Komisji
2. Marcin Zajączkowski – Członek Komisji
3. Robert Germański – Członek Komisji


Sąd Koleżeński:
1. Dariusz Śliwiński – Przewodniczący Sądu
2. Tadeusz Chęsy – Członek Sądu
3. Paweł Skrzywanek – Członek SąduPosiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia


Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

„Lecznictwo uzdrowiskowe jako element koordynowanej opieki zdrowotnej państwa"


Czym się zajmujemy?


Każdego dnia angażujemy się w realizację następujących zadań:

Rozwój uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki zdrowotnej, doradztwo, pomoc i szkolenia dla członów Stowarzyszenia i podmiotów współpracujących

Działania na rzecz ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju turystyki

Reprezentowanie, obrona i popieranie interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, innych instytucji państwowych, osób prawnych i fizycznych

Prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz na rzecz przedsiębiorców uzdrowiskowych

Ochrona środowiska naturalnego, walorów klimatycznych, surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów służących uzdrowiskowej ochronie zdrowia

Reprezentowanie praw i interesów swoich członków, utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą

Popieranie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju turystyki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego i przedsiębiorców uzdrowiskowych

Pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Unii, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem

Kontakt

Aleja 1000-lecia 2/6
57-320 Polanica Zdrój

Telefon: 503 657 402
Telefon: 501 674 404facebook